Varning för höga flöden i Ronnebyån och Mörrumsån

2020-02-25 Nyhet

Länstyrelsen i Blekinge har under veckan gått ut med en klass 2-varning för mycket höga flöden i Ronnebyån och Mörrumsån. Den senaste tidens stora regnmängder har lett till höga flöden och högt vattenstånd i länets vattendrag. SMHI har utfärdat klass 2-varningar om mycket höga flöden.


The recent heavy rainfall has led to high water levels in the Blekinge county’s waterways. SMHI has issued Class 2 warnings of very high flows in Mörrumsån and Ronnebyån

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.

Länk till Länstyrelsens information