FAQ

Undrar du över något kring Blekinge Arkipelag, biosfärområdet eller ARK56? Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna. Skulle du inte göra det, så hör av dig!

ARK56 är ett nätverk av leder för båt, cykel, paddling och vandring som låter dig uppleva biosfärområdet Blekinge Arkipelag och allt som finns här att uppleva.

Ett nav inom ARK56 är ett ställe där flera av våra leder mötes och du ofta kan byta färdsätt och hitta service som boende, mat och vatten. Kanske hyra en cykel eller kajak. Eller parkera/lägga på land och fortsätta till fots eller med skärgårdstrafik. Möjligheterna är oändliga, ladda ned appen och låt dig inspireras! Eller kolla in några av våra turförslag.

Blekinge Arkipelag är skärgården här i Blekinge som är ett biosfärområde utsett av Unesco - Biosfärområde Blekinge Arkipelag, som förvaltas av en förening med samma namn. Ett biosfärområde utses för att bevara sina unika natur- och kulturvärden som ett modellområde för hållbar utveckling.

Läs mer på föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelags webbsida.

Appen är en karta, men vill du ha en fysisk karta med dig så finns så klart det också! Ladda ned kartor som PDF här på webben eller hämta en tryckt gratiskarta på någon av turistbyråerna i Karlshamn, Ronneby eller Karlskrona, och på något av våra medlemsföretag. Det finns det även slitstarka och vattentåliga kartor över hela Blekinge att beställa online på Calazo.se – en över västra Blekinge och en över östra Blekinge.

Självklart, det finns uthyrningsställen vid flera av våra nav! Du hittar dem i appen och på visitblekinge.se

Självklart, det finns uthyrningsställen vid flera av våra nav! Du hittar dem i appen och på visitblekinge.se

Nej, men på många ställen! I Sverige gör Allemansrätten att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Observera också att särskilda regler gäller också för Naturreservat och det är olika för varje reservat - du hittar information om det i appen!

Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer och se en film om Allemansrätten.

Här kan du läsa mer om Allemansrätten på andra språk.

Det finns många toaletter, och många av dem hittar du i appen. Finns det inte när du behöver det så ber vi dig tänka på ett par saker.

● Inte i vattnet! Östersjön är ett miljömässigt starkt påfrestat hav med många problem till följd av gifter och övergödning - och ett toalettbesök i vattnet bidrar till övergödningen. Om du urinerar i haven en gång, så ger dunäring till 1 kvadratmeter av giftalger som dels gör det otrevligt och farligt att bada och vara i vattnet, och som dels påverkar ekosystemen i havet extremt negativt. Urinera på mjuk mark, minst 10 meter från vattnet.

● Om du har med dig och behöver använda papper - försök ta det med dig tills du kan lämna det för avfallshantering (som du hittar i appen). Eller gräv ned det ordentligt på en lämplig plats.

● Särskilt viktigt är det att tänka på det ovan och försöka använda toaletter om du tar någon medicin eller äter t.ex. P-piller.

Absolut, i appen hittar du både boende och mat. Givetvis kan du behöva proviant när du ger dig ut, men Blekinge Arkipelag är överlag ganska nära natur - det vill säga, du är i naturen men service är oftast inte så långt bort.

Blekinge Arkipelag är fantastiskt, och än så länge ganska rent. Så vill vi ha det och ber dig därför ta vara på ditt avfall och lämna kasta i en soptunna längs vägen eller ännu hellre lämna på en återvinningscentral. Du hittar bägge delar i appen.

Det finns dricksvatten på flera ställen, och du kan alltid fråga hos något av våra nätverksföretag. Både vattenställen och företag är så klart med i appen.

Du hittar allt du behöver i appen, bland annat våra medlemsföretag som erbjuder allt från sviter till tältplatser längs lederna. Du hittar dem också på Visit Blekinges webbplats.

Nej, men på många ställen! I Sverige gör Allemansrätten att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. I appen hittar du många eldplatser längs lederna.

Observera också att det kan råda eldningsförbud vid torrt väder och då är det väldigt viktigt att respektera det - skärgården är bitvis svårtillgänglig för brandkår och räddningspersonal, så risken både för människa och miljöskador är stor.


Läs mer om att elda i naturen hos Naturvårdsverket.

Observera också att särskilda regler gäller också för Naturreservat och det är olika för varje reservat - du hittar information om det i appen!

Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer och se en film om Allemansrätten.

Här kan du läsa mer om Allemansrätten på andra språk.

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.
En hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Du får inte cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda. Anpassa cyklingen efter naturen och cykla på ett sätt som är skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att:

● undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
● undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
● anpassa körsätt efter underlag
● grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde. Var dock uppmärksam på att cykling i bland annat motionsspår kan vara förbjuden på grund av lokala ordningsföreskrifter som kommunen har beslutat om. Lokal information finns på respektive kommuns webbplats och ofta på informationsskyltar invid berörda motionsspår.

Läs mer om att cykla i naturen hos Naturvårdsverket

För att skydda och stärka fiskbestånden finns regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Vattenområden delas också upp i två grupper; allmänt och enskilt vatten. Allmänt vatten är i princip allt kustvatten och vatten i de stora sjöarna, som finns 300 meter utanför fastlandet. För fiske i alla övriga sjöar och vattendrag behöver du tillstånd från den som har fiskerätten. I många vatten finns det en ordnad upplåtelse av sjön eller vattendraget så att du kan köpa ett fiskekort och på det sättet få tillåtelse att fiska. I annat fall får man helt enkelt fråga den som har fiskerätten om lov att fiska.

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta. Här kan du också hitta regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Läs mer om regler kring fisket hos Havs- och Vattenmyndigheten.

Läs mer om fiske i Blekinge hos Visit Blekinge.

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat.

I lagen räknas de växter upp, som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. Lagtexten är ålderdomlig och den måste ibland tolkas med sunt förnuft. Mossor och lavar finns inte med i lagtexten, men får antagligen plockas. Men inte i stora mängder och inte till försäljning.

Klart är att du inte får hugga ner eller på annat sätt skada växande träd. Buskar nämns inte i lagen, men det är knappast tillåtet att ta exempelvis en enbuske. Det är inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar.

I lagen finns sten med bland sådant som inte är tillåtet att ta med sig utan markägarens medgivande. Att plocka med sig enstaka mindre stenar från naturen, kan ändå knappast räknas som brottsligt.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Det finns oftast parkeringar vid t.ex. varje naturreservat och om du ska vara ute länge finns det långtidsparkeringar på ett flertal platser som du givetvis hittar i appen. Finns det ingen där du tänkt ansluta så kolla med något av våra medlemsföretag om det finns möjlighet att parkera hos dem. Parkeringar märkte med en enkel blå P-skylt är dygnsparkeringar där du får stå i 24 timmar.

Ja, det är en god idé. Särskilt om du planerar din resa under högsäsong, juni till augusti, då kan mycket var uppbokat.

Gör det! Öppettider på nästan alla verksamheter i Blekinge Arkipelag varierar beroende på tid på året och under och utanför högsäsong. Du hittar våra medlemsföretags öppettider i appen.

Absolut! Vill du inte planera själv så har de som känner skärgården bäst tagit fram färdiga turer med boende, mat och allt du behöver. Du hittar många färdiga sätt att uppleva Blekinge Arkipelag på visitblekinge.se/ARK56.

Vi tar gärna med företag som hjälper människor att uppleva Blekinge Arkipelag och ARK56 på ett bra sätt. Kontakta oss på team@ark56.se så tittar vi på det!

Absolut! ARK56 är området med all sin natur och kultur – och det är du en del av när du är här. Vill du dela med dig av en bild eller ett tips på en fin plats, så kan du göra det på https://tips.ark56.se..

Fyll i fälten och peka ut platsen där till exempel bilden är tagen eller som du vill tipsa om att besöka. Ange dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma om något är oklart, givetvis anger vi ditt namn som fotograf i appen.

Vi har dock en policy för vilket innehåll vi tar med i appen, så det blir inte allt. Kort sagt så innebär policyn att vi tar med innehåll som gör det enklare eller bättre för en besökare eller blekingebo att ta till sig den natur och kultur som finns i Blekinge Arkipelag via de leder som finns inom ARK56. ARK56 hjälper dig vara här och att vara det nu, för att hitta andra saker finns andra appar och vägar att gå.

Observera också att särskilda regler gäller för Naturreservat och det är olika för varje reservat - du hittar information om det i appen!

Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer och se en film om Allemansrätten (svenska).

Här kan du läsa mer om Allemansrätten på andra språk.

Undrar du över något annat? Hör av dig på team@ark56.se eller kontakta oss via sociala medier!