Upphävt eldningsförbud i Blekinge

2019-06-11 Nyhet

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län.
Eldningsförbudet upphör att gälla från och med tisdagen den 11 juni 2019 kl. 12:00.

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.

Läs mer på Länsstyrelsens webb