Undersökning inför examensarbete

2021-02-03 Nyhet

Bor du i Karlskrona, Ronneby eller Karlshamns kommun?

Då kanske du vill delta i en undersökning om individens koppling till plats och landskap, genom användandet av mobilapplikationen ARK56.

Mitt namn är Daniel Hallberg och jag studerar till landskapsvetare på Högskolan i Kristianstad, och idén till att göra denna undersökning väcktes under min vfu-praktik på Blekinge Arkipelags kontor i Ronneby, där jag även fick upp ögonen för mobilapplikationen ARK56.

Jag är intresserad av vad det är som gör att vi får känsla för olika platser och hur vi ser på landskapet. Då mobilapplikationen ARK56 är ett verktyg som ger ytterligare möjligheter att utforska Blekinge Arkipelag, är den en intressant del i denna undersökning som ingår i mitt examensarbete. Resultatet kommer senare i vår att presenteras som en populärvetenskaplig artikel!

Undersökningen tar ca. 5 – 10 minuter och är helt anonym, och dina svar kan inte kopplas till dig som person. Det förekommer inga frågor som kan verka stötande eller oetiska, och åldersgränsen är satt till 18 år.
Undersökningen som är skapad via Evasys, är öppen under 2 veckor, 3/2 – 17/2 2021
Varmt välkommen att delta i undersökningen!

klicka här för att komma till undersökning

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.

https://evasys.hkr.se/evasys/online.php?p=pw_landskap