Testar en nyhet för Blekingeleden

2021-04-27 Nyhet

Att kombinera en vandring längs Blekingeleden med ett besök i några av länets naturreservat är ett utmärkt sätt att uppleva regionens variationsrika natur. På flera håll passerar Blekingeleden rakt igenom ett eller flera naturreservat, medan man på andra håll kan behöva gå en liten omväg. Här får du tips på fem naturreservat som med fördel kan kombineras med en tur på Blekingeleden.

Älmteryds Naturreservat, Kättilsmåla (Karlskrona).

De mosaikartade hagmarkerna med små insprängda skogspartier av lövträd är en Blekinges mest artrika och varierande område. Exempelvis kan man ha turen att se backsippa, stortimjan, · granspira och hartmansstarr, där den sista bara finns på ett fåtal platser i länet. Den gamla byvägen som numera fungerar som reservatsgräns var tidigare landsväg mellan Lyckå (nutida Lyckeby) och Bergkvara och Kalmar. Blekingeleden går några hundra meter söder om reservatet. Följ grusvägen norrut från krysset i Svenstorp (600 meter) och ta sedan den gamla landsvägen österut till reservatsentrén.

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.