Eldningsförbudet i Blekinge upphävt 2021-07-12

2021-07-12 Nyhet

Det råder för tillfället inget eldningsförbud i Blekinge vilket innebär att det är tillåtet att elda i iordningställda eldstäder. Tänk på att alltid elda försiktigt och släck alltid elden med rikligt med vatten då du lämnar rastplatsen. Gå gärna in och kolla på Länsstyrelsens hemsida som alltid ger uppdaterad information angående riktlinjer för eldning.

There is no fire ban in the county of Blekinge at the moment.

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/samhalle/krisberedskap/om-eldningsforbud.html