Eldningsförbud i Blekinge

2019-06-07 Nyhet

Från och med klockan 13 idag den 7:e juni så råder det eldningsförbud i Blekinge Län.

Naturvärden kan gå förlorade snabbt och många delar av Blekinge Arkipelag är svårtillgängliga för släckningsarbete. Var försiktiga där ute!

Från Länstyrelsen i Blekinges webbplats:

När eldningsförbud råder är det på tomt endast tillåtet att elda eller grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken.
Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på kommersiella campingplatser.

Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.

Vi vädjar till allmänheten att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

/Team ARK56

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.