Eldningsförbud i Blekinge

2023-05-12 Nyhet

Från och med 12 maj, 2023 så råder det eldningsförbud i Blekinge Län.

Från och med den 12 maj och tills vidare råder eldningsförbud i Blekinge län. Vid ett eldningsförbud är det förbjudet att elda eller grilla i skog och mark.

Naturvärden kan gå förlorade snabbt och många delar av Blekinge Arkipelag är svårtillgängliga för släckningsarbete. Var försiktiga där ute!

För mer information kring vad som gäller se Länsstyrelsens hemsida (länken finns här bredvid artikeln).

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/samhalle/krisberedskap/om-eldningsforbud.html