Eldningförbud i Blekinge

2019-06-20 Nyhet

Från och med klockan 15 idag den 20:e juni så råder det eldningsförbud i Blekinge Län.

Naturvärden kan gå förlorade snabbt och många delar av Blekinge Arkipelag är svårtillgängliga för släckningsarbete. Var försiktiga där ute!

Länstyrelsen i Blekinge skriver på Facebook:
I dag har Länsstyrelsen efter samråd med länets Räddningstjänster fattat beslut om eldningsförbud i Blekinge län med anledning av stor brandrisk i skog och mark. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas.

När eldningsförbud råder är det på tomt endast tillåtet att elda eller grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på kommersiella campingplatser.
Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

/Team ARK56

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.

Eldningförbud i Blekinge thumbnail