Alla fredningsområden för fisket i ARK56 app

2023-05-10 Nyhet

Ny har vi lagt in alla fredningsområdena för fisket inom Blekinge Arkipelag i mobilapplikationen ARK56!

Ett viktigt fokusområde för arbetet inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag är hållbart fiske. För att skydda och bevara fiskbeståndet har Länsstyrelsen Blekinge tagit fram olika bestämmelserna som särskilt alla som är intresserad av att fiska i Blekinge Arkipelag behöver känna till. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

För att lättare får en överblick över alla regler särskilt när man är ute och fiskar har vi lagt in de i mobil applikationen ARK56. Man hittar alla områdena när man söker efter "fredningsområde" eller filtrera efter "fisket". Om du klicka härkan du se alla fredningsområden.

Allt finns även översatt på engelska och tyska! Tipsa gärna era gäster och kompisar om det!

Ett hållbart fiske i Blekinge Arkipelag handlar om att bevara och återupprätta livskraftiga fiskbestånd, att skapa förutsättningar för ekonomisk bärkraft i småskaligt yrkesfiske och sportfiskeföretagande samt att förvalta och föra vidare kunskaper och färdigheter i det traditionella kustfisket.

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.