Bakgrunden till ARK56 – Projekt Arkipelagrutten

2018-01-01 Inspiration

PROJEKT ARKIPELAGRUTTEN – HÅLLBARA OUTDOORPRODUKTER UTMED LEDER PÅ LAND OCH VATTEN I BLEKINGE

Visionen för projekt Arkipelagrutten är att Blekinge ska bli en känd och hållbar destination för outdoor-turism. Genom att utveckla ett nätverk av olika typer av leder med olika färdmöjligheter och produkter längs vägen tillgängliggörs natur och kultur i biosfärområdet Blekinge Arkipelags skärgård, både för lokalbefolkning och besökare. Projektet har bland annat resulterat i ARK56 – en destination, ett nätverk av leder, ett företagsnätverk och en app.

Region Blekinge har huvudmannaskapet för projektet ”Arkipelagrutten – Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blekinge” och Biosfärområde Blekinge Arkipelag står för projektets genomförande och målsättningarnas förverkligande. Projektet genomförs under åren 2017-2019 och finansieras av Tillväxtverket och SydostLeader.

Syfte och mål med projektet Syftet med projektet Arkipelagrutten är att bidra till en hållbar och levande skärgård genom att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer. Projektets vision för Arkipelagrutten är att Blekinge skall bli en attraktiv och hållbar destination för outdoorturism.

Huvudmål för projektet är att:

  • Bidra till renare miljö och intakta ekosystem.
  • Fler ska uppleva, bli informerade om och öka sin förståelse för områdets historia och ekosystemtjänster
  • Främja företagande och arbetsmarknad
  • Fler ska få fysisk och psykisk rekreation i området
  • Blekinge Arkipelag ska bli ett för regionen känt varumärke som förknippas med positiva värden

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.