Naturvandring i Trolldalen på Biologiska Mångfaldens Dag

2021-05-18 Event

Datum & tid: 2021-05-22

Inlagd: 2021-05-18

På Biologiska Mångfaldens Dag, 22 maj, klockan 10:00 – 11:30 och 11:30 – 13:00 håller nätverket Bevara Trolldalen! två coronasäkra naturvandringar i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka.

Vad bjuder naturvandringen på?

Konstantin Irina håller i naturvandringen sedan 2008 i samarbete med bland annat Nacka Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen Nacka. På naturvandringen i Trolldalen kommer du att höra mer om

  • Naturen i Trolldalen – både det som är rödlistat och det som vi älskar se i vardagen som rådjur, rävar, grävlingar, bär och svampar
  • Nacka kommuns planer på exploateringen av Trolldalen
  • Olika historiska händelser som har utspelat sig i Trolldalen – allt från vikingar och stupade generaler till nykterister, varvstrejk och Per Anders Fogelströms böcker
  • Ta del av hänförande utsikter från Trolldalen mot Alphydda, Svindersviken, Finnberget, Finntorp och Ryssbergen.

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.

Anmäl dig till naturvandringen på Biologiska Mångfaldens Dag