Natur- och stadsvandring i Henriksdal och nyckelbiotopen Trolldalen

2021-06-07 Event

Datum & tid: 2021-06-19

Inlagd: 2021-06-07

Följ med på en gratis kombinerad stads- och naturvandring 500 m söder om Södermalm för att höra mer om traktens arkitektur, vikingahistoria och skogen Trolldalen som på 1800-talet var ett utflyktsmål för Söders arbetare och nykterister. 

Per Anders Fogelström kallade den för en liten vildmarkspärla medan DN-fotografen Lars Epstein berömmer den för sina vidunderliga utsikter.

Här hittar du 55 rödlistade arter, 150 naturvärdesträd (mest tallar och ekar), en sällsynt markflora och rikligt med torrakor och lågor – bästa insekthotellen. Dessutom allt som du gillar med svensk natur: blåbär, liljekonvalj, rådjur, rävar, grävlingar, hackspett…

Samling klockan 10:00 vid busshållplatsen Henriksdalsberget i Nacka.

Läs mer om natur- och stadsvandringen i Henriksdal och Trolldalen

Läs originalartikeln i appen eller planeringsverktyget online. Där kan du klicka dig fram till mer information om relaterade platser, leder och annat, och hitta till dem i en karta.

Läs mer om natur- och stadsvandringen i Henriksdal och Trolldalen